Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door Adventure in a box. Het gebruik van de website wordt je aangeboden, mits je de onderstaande voorwaarden aanvaardt.

We behouden ons het voor de

disclaimer zo nu en dan te wijzigen of te aanvullen. Regelmatig lezen is daarom aan te raden.

Informatie

Ondanks dat we deze website en de inhoud met de grootste zorgvuldigheid samenstellen, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.  Adventure in a box aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Het elders plaatsen van linken naar de pagina’s van deze website is toegestaan, zolang dit de goede naam van Adventure in a box niet aantast.

Intellectueel eigendom

De content van de website, de gedeelde informatie en afbeeldingen vallen onder het intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze website mag daarom worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt. Dit is alleen toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden, zoals Social Media buttons. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze websites. Het gebruik van deze websites en de gegevens erop, is daarom geheel voor eigen risico.

Contact

Wij doen ons uiterste best om spoedig te reageren op een bericht die je via de contactpagina of per e-mail hebt verzonden. Wij kunnen de (tijdige) ontvangst van je bericht echter niet garanderen. Ook kunnen wij niet volledig instaan voor de veiligheid van het emailverkeer. Door met ons te corresponderen wordt je geacht op de hoogte te zijn van de veiligheidsrisico’s die hieraan verbonden zijn en deze te hebben aanvaard.

Mocht je op deze website informatie aantreffen die niet volledig, juist of actueel is, dan vernemen we dat graag! Stuur dan een e-mail naar info@theoutdoorconcepts.nl.