Privacy en Cookie statement

1. Inhoudsopgave

2. Algemeen
3. Contactgegevens
4. Doel en grondslag
5. Persoonsgegevens die worden verwerkt
6. Verwerkers en andere ontvangers
7. Bewaartermijn
8. Rechten
9. Cookies
10. Soorten Cookies
11. Social Media buttons
12. Vragen, opmerkingen, klachten

2. Algemeen

Welkom bij onze Privacy en Cookie Statement! Dit statement is van toepassing als je onze website bezoekt of als je één van onze diensten of producten afneemt. 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lichten we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij dat doen of moeten doen. Ook leggen wij uit wat cookies zijn, van welke cookies onze website gebruikmaakt en waarom.

Af en toe is het nodig dat wij dit statement moeten wijzigen of aanvullen. Regelmatig lezen raden wij daarom aan. De meest actuele versie is te vinden op deze website.

3. Contactgegevens

Wie zijn wij?

Adventure in a box is het eigendom van Thomas Heeren & Sylvia Heeren-Coppens.

Onze contactgegevens zijn:

Zilverdragerstraat 19
4871 LX Etten-Leur

085 06 01 922
info@theoutdoorconcepts.nl

KvK 78684226

4. Doel en grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als ze noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Voor het communiceren en het onderhouden van contacten ten behoeve van het plaatsen van een bestelling, aankoop van producten, het verlenen van of het afnemen van diensten.
 • Voor het bijhouden van de aankoophistorie zodat we ons toekomstig aanbod daarop kunnen aanpassen.
 • Voor het opstellen van offertes en aanbiedingen en voor het uitvoeren van afspraken en overeenkomsten.
 • Voor het verstrekken van informatie.
 • Voor het verrichten van of ontvangen van betalingen.
 • Voor het in behandeling nemen van klachten of het verbeteren van de dienstverlening. 
 • Voor de toepassing en uitvoering van wet- en regelgeving.

5. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als de verwerking van persoonsgegevens op jouw toestemming heeft plaatsgevonden, dan heb je altijd het recht om de toestemming in te trekken. De intrekking van een toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

Van de bezoeker van deze website verwerken wij:

 • Gegevens die via een formulier op de website worden verstrekt. Het kan gaan om een formulier voor het;
  • afnemen van een dienst of een product;
  • opvragen van aanvullende informatie;
  • opnemen van contact. 
 • Gegevens in verband met een bezoek aan de website, zoals gegevens ten behoeve van bezoekersstatistieken

Van degene een dienst of een product aanschaft verwerken wij:

 • Contactgegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Inhoud van (elektronische) berichten over en weer verzonden.
 • Gegevens die nodig zijn ten behoeve van de uitvoering een dienst en/of de levering van producten.
 • Gegevens die nodig zijn voor de betaling van de afgenomen diensten en/of producten.
 • Gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van de wet-of regelgeving.

Van een opdrachtnemer, leverancier of samenwerkingspartner verwerken wij:

 • Contactgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Inhoud van (elektronische) berichten over en weer verzonden.
 • Gegevens die nodig zijn voor het doen van inkopen, plaatsen van bestellingen en aanmelding voor de afname van diensten.
 • Gegevens die nodig zijn voor het voldoen van betalingen van bestellingen, aankopen en afname van diensten.
 • Gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van de wet- of regelgeving.

Van derden verwerken wij:

 • Contactgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummers, website en e-mailadres, als deze aan ons door de desbetreffende derde wordt bekendgemaakt.
 • Inhoud van (elektronische) berichten over en weer verzonden.
 • Gegevens die nodig zijn voor het voldoen van betalingen van bestellingen, aankopen en afname van diensten.
 • Andere gegevens die door derden of via contacten worden verstrekt, als en voor zover deze gegevens uit openbare bronnen, zoals website of Social Media, herleidbaar zijn.

6. Verwerkers en andere ontvangers

Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens en nemen de privacy daarvan erg serieus. Zo verkopen wij nooit jouw persoonsgegevens aan anderen. Als het noodzakelijk is voor het leveren, uitvoeren of verbeteren van onze diensten of voor het naleven van wet- en regelgeving, kan het voorkomen dat andere partijen de persoonsgegevens krijgen.

Als we een ander de opdracht geven jouw gegevens te verwerken, dan vindt dat alleen plaats op basis van een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat er zorgvuldig met de gegevens zal worden omgegaan. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst van de verwerker zullen worden verstrekt. Voorbeelden van verwerkers zijn onze boekhouder, een bezorgdienst of een partner waarmee we in het kader van de uitvoering van een dienst samenwerken. Verder kunnen wij gegevens doorgeven aan een ander die, met jouw toestemming of op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, betrokken is bij de uitvoering van een overeenkomst.

Voor het onderhoud en goede werking van de website kunnen wij een ander inschakelen. Het kan dan nodig zijn om de gegevens van de bezoeker van de website door te geven, maar uitsluitend de gegevens die dit doel dienen.

Adventure in a box geeft geen gegevens door aan landen buiten de EER.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De gegevens worden bewaard zolang jij gebruikmaakt van onze diensten en/of een account hebt lopen op onze website. In ieder geval bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan één jaar nadat het gebruik is beëindigd.

Soms is het op grond van de wet- en regelgeving noodzakelijk om de persoonsgegevens langer te bewaren. Zo worden bijvoorbeeld gegevens opgeslagen ten behoeve van de financiële administratie zeven jaar bewaard in verband met de wettelijke (en fiscale) bewaarplicht.

8. Rechten

De gegevens die wij verwerken zijn persoonlijk en daarom heb jij rechten. Zo heb jij het recht om;

 • inzage in jouw gegevens of een kopie daarvan op te vragen;
 • rectificatie, beperking of verwijdering van jouw gegevens te vragen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • een verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken weer in te trekken;
 • een klacht bij ons in te dienen inzake de verwerking van je gegevens of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van deze rechten kun je contact opnemen door te mailen naar info@theoutdoorconcepts.nl of te bellen naar het nummer 06 1392 5582. Om misbruik te voorkomen kunnen we vragen naar identificatie.

9. Cookies

Op deze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die met een pagina van de website worden meegestuurd en via de browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

10. Soorten Cookies

Deze website maakt gebruikt van functionele cookies, omdat deze onmisbaar zijn voor een goede werking. Zo kunnen de door jou in de formulieren ingevoerde gegevens worden onthouden, zodat je gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt.

De analytische cookies gebruikt de website om de bezoekersstatistieken bij te houden en daarmee het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld rapporten opstellen met betrekking tot de website-activiteit en welke pagina’s goed of slecht zijn bezocht of bijhouden hoeveel bezoekers op een button hebben geklikt. Zo maken we ook gebruik van Google Analytics, een dienst die via Google wordt aangeboden. Dit hebben we wel zoveel mogelijk privacy vriendelijk ingesteld; je IP-adres wordt niet meegegeven. Om jouw gedrag op deze website en/of andere websites te kunnen volgen en de aanbod van onze diensten hierop aan te passen, worden tracking cookies gebruikt. Wij vragen hiervoor je expliciete toestemming. Het is voor jou mogelijk om deze cookies te verwijderen en/of automatisch te blokkeren. Lees hier informatie over het verwijderen en blokkeren van cookies.

De cookies die wij op onze site gebruiken zijn:

CookieDoel
Google AnalyticsStatistieken (anoniem)
WordPressGebruikers ingelogd houden (functioneel)
Tour MasterBoekingsinformatie volgen op een webpagina (functioneel)
Google MapsOpvragen IP adres gebruiker (Marketing)
Youtube YSCGebruikers ID opslaan (Statistieken)
Youtube PREFVolgen van bezoeken over verschillende websites (Statistieken)
Facebook actppresenceRegelen frequentie advertenties (Marketing)
Facebook _fbcLaatste bezoek opslaan (Marketing)
Facebook fbm*Opslaan account details (Marketing)
Facebook xsOpslaan unieke sessie ID (Marketing)
Facebook wdBepalen schermresolutie (Functioneel)
Facebook frAdverteren of retargeting (Marketing)
Facebook actIngelogd houden van gebruikers (Functioneel)
Facebook _fbpVolgen van bezoeken over websites (Marketing)
Facebook datrVoorkomen van fraude (Marketing)
Facebook c_userOpslaan van een unieke gebruikers ID (Functioneel)
Facebook csmVoorkomen van fraude (Functioneel)
Facebook sbOpslaan browserspecificaties (Marketing)
Facebook presenceOpslaan en volgen of het browser tabblad actief is (Functioneel)
Facebook _fbm_Opslaan van account details (Marketing)

11. Social Media buttons

Op deze website vind je buttons van sociale netwerken, zoals Facebook of Instagram, van online platformen zoals WhatsApp of links naar andere websites. Adventure in a box is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze organisaties en websites omgaan met jouw persoonsgegevens. Als je gebruikt wilt maken van deze buttons, is het daarom raadzaam om ook de privacy- en cookieverklaring van deze derde kanalen te lezen.

12. Vragen, opmerkingen, klachten

Dit Privacy en Cookie Statement is met de grootste zorg opgesteld. Het kan zijn dat een passage onduidelijk is of dat je opmerkingen of klachten hebt. Wanneer dit het geval is, neem dan gerust contact met ons op. Maak daarvoor gebruik van de bovenstaande contactgegevens of van het contactformulier.